Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
Hailsham P.S Colour Show 7:30 pm
Hailsham P.S Colour Show
Mar 1 @ 7:30 pm – 10:00 pm
Hailsham P.S Colour Show
Tickets available from The Camera Centre, Hailsham. Orchard Framing. Horam or any Hailsham club member  
2
Hailsham P.S Colour Show 7:30 pm
Hailsham P.S Colour Show
Mar 2 @ 7:30 pm – 10:00 pm
Hailsham P.S Colour Show
Tickets available from The Camera Centre, Hailsham. Orchard Framing. Horam or any Hailsham club member  
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
SNAPS event 7:30 pm
SNAPS event @ Ditton Community Centre
Mar 20 @ 7:30 pm – 10:00 pm
SNAPS event @ Ditton Community Centre
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
s2Member®